top of page

תשתיות וכבישים

לישובים ואזורי תעשיה

קרית שמונה

​​תאור: מבנה טרמינל, כביש גישה, הרחבת מסלול, חנית מטוסים, תאורה ומתקני בטיחות

מיקום: קרית שמונה

היזם: ח.פ.ת

היקף כספי באלפי $:4,500

תשתיות ציבוריות בישובים

הושעיה, הררית, כפר החורש, אשחר

​​תאור: תשתיות ושדרוג תשתיות

מיקום: כפר החורש, הררית, אשחר, הושעיה

  היזם: עמק יזראעל, ח.כ.ל

היקף כספי באלפי $: 10,000

Please reload

bottom of page